Het ging om een kort en krachtig: “We zijn tegen de komst van de nieuwe vliegroute (de vierde route) boven de provincie Utrecht.” De leden van deze partijen konden beslissen of ze het hier mee eens waren en ja, dat waren ze.

Bram: “Schiphol zoekt mogelijkheden om veel te blijven vliegen. Deze nieuwe vliegroute wordt als mogelijke oplossing gezien om de overlast meer te verdelen. Maar de echte oplossing zit niet in het creëren van nieuwe vliegroutes maar in minder vluchten. Alleen dan halen we onze klimaatdoelen en beperken we de overlast, voor iedereen in Nederland!"

“ De echte oplossing zit niet in het creëren van nieuwe vliegroutes maar in minder vluchten. ”

Overigens hebben ook andere leden, ook Amersfoorters, steentjes bijgedragen aan het verkiezingsprogramma. “Ik vind het belangrijk dat mensen dat beseffen: iederéén kan proberen om punten in het verkiezingsprogramma te krijgen, dat is het mooie aan lid zijn van een politieke partij!”

Ook nu al geluidsoverlast voor Amersfoorters

Scholte Drooger is lid van GroenLinks en actief bij Stop de 4e route en Extinction Rebelion. “Ik ben een doener”, zegt hij , oftewel: hij gaat liever de straat op dan dat hij vergadert. (Typisch gedrag voor de jeugd van tegenwoordig? Scholte is 69, en zeker niet de enige senior in dat gezelschap.) Maar sinds afgelopen voorjaar kampt hij met een probleem waar hij toch echt even in moest duiken: steeds vaker ergerde hij zich aan het luide geronk van vliegtuigmotoren. “Zijn ze al begonnen met die vierde route?” begonnen sommige leden van Stop de 4e Route zich af te vragen.

Ze kwamen samen en ontdekten dat onze gemeente niet onder één maar twéé routes naar Zuid-Europa ligt (de blauwe strepen in bovenstaand kaartje). En hoewel Schiphol ontkent dat daarin iets is veranderd, weten ze dankzij inside information van een zoon die piloot is, dat deze vliegtuigen sinds afgelopen zomer de stijging inzetten boven onze regio. Dat geeft herrie. Sterker nog, ze stijgen nu hier, om de overlast voor mensen rondom Schiphol te verminderen.

Niet verplaatsen maar verminderen

Ook Scholte en zijn kompanen pleiten dan ook niet voor andere routes of opstijgplekken, maar willen dat er structureel minder vliegverkeer komt. “Anders verplaats je de overlast alleen maar naar een ander deel van het land. En reken maar dat er plekken zijn, zoals Aalsmeer, waar het nu al veel erger is dan bij ons!” Lang is er beweerd dat Schiphol onmisbaar is voor onze economie, maar dat is volgens de groep een fabel. Aan de vele overstappers blijkt onze economie bijvoorbeeld niks te hebben. “En voor de werkgelegenheid hoef je het ook niet te doen”, zegt Scholte, "want werken als bagagemedewerker is verschrikkelijk en zelfs ongezond."

De groep komt graag in contact met andere Amersfoorters die geluidsoverlast ervaren van het vliegverkeer.

Heb jij iets te melden? Stuur een mail naar vliegoverlast033@gmail.com.

Lees hier wat GroenLinks-PvdA wil doen voor het klimaat.