Dillian Hos
Dillian Hos

Leren van lichtpuntjes in coronacrisis

Wekelijks bespreken we in de raad de impact van de coronacrisis. Dillian Hos sprak deze dinsdag tijdens de derde algemene ronde en Bram Leeuwenkamp bij de ronde over het sociaal domein. Er zijn veel vragen of het hier en nu. Wij willen ook graag een blik vooruit werpen en het gesprek over de toekomst van de stad aangaan.

 

"Wat kunnen we leren van deze situatie? Wat zijn de lichtpuntjes die we zien en kunnen we die vasthouden? Hoe willen wij hier met onze stad uit komen? Gaan we terug naar hoe het was – als dat al kan? Of grijpen we deze crisis juist ook aan om verbeteringen te weeg te brengen," zei Dillian Hos. Ze is ontzettend blij met de oproep van de premier aan kinderen en jongeren, om zich te roeren en met ideeën te komen.

"Het is aan ons, lokale politici, om het mogelijk te maken dat deze ideeën worden gehoord. Ik wil graag verkennen hoe we met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst, " aldus Hos, die hierover veel bijval kreeg van andere fracties.

"Een crisis is een moment dat je gaat redden, gaat dweilen, gaat blussen. Terecht. Maar als je door het ergste heen bent, is het ook goed tijd te nemen om te kijken: wat heeft ons geholpen om hier doorheen te komen? Welke lichtpuntjes waren er die we niet meer kwijt willen raken en die ons kunnen helpen om uiteindelijk goed uit deze tijd te komen? Hoe houden we de solidariteit en saamhorigheid vast, als het dagelijks leven weer verder op gang komt en de neiging groot is terug te keren naar de periode  van voor de crisis?"

 

"Wat ons betreft waren lichtpuntjes bijvoorbeeld de solidariteit: de ander beschermen door thuis te blijven of afstand te houden. De saamhorigheid, als je kijkt naar alle initiatieven die er zijn om voor elkaar te zorgen, om samen de tijd goed door te komen en elkaar weer perspectief te bieden. Ik denk bijvoorbeeld aan al die sportactiviteiten die sportverenigingen nu organiseren, ook voor kinderen en volwassenen die geen lid zijn. Je kunt er gewoon heen. Iedereen mag meedoen."

Schoner, stiller en ons welzijn

Een ander lichtpuntje is dat we opnieuw ervaren hoe fijn het is om de ruimte te hebben, om schone lucht in te ademen. Dat het ook letterlijk stiller is op straat. We waarderen het opnieuw dat we kunnen wandelen in het groen dat we hebben, dat we kunnen fietsen voor ontspanning.

"Laten we vasthouden hoe belangrijk dit alles is voor ons welbevinden, voor ons welzijn. Daar gaat het om: prettig samenleven in een groene en gezonde stad. Dat is een andere vorm van welvaart dan de economische welvaart waarover het zo vaak gaat en die nu zo onder druk is gekomen."

Sociale exitstrategie

"Hiermee zeg ik niet dat economische welvaart niet belangrijk is. Bestaanszekerheid, financiële stabiliteit, een dak boven je hoofd, weten dat je volgende week de boodschappen nog kunt betalen, dat is uiteraard essentieel. Deze crisis laat zien dat sommige groepen daarin extra kwetsbaar zijn. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt klinkt positief, maar in deze tijden betekent het dat veel mensen afhankelijk zijn van een steunregeling en moeten oppassen niet in de schulden te raken.
Hoe kunnen wij er in Amersfoort voor zorgen dat mensen die nu gebruik maken van regelingen weer perpectief krijgen? Wij noemden het eerder een ‘sociale exitstrategie’, daar gaat ons raadslid Bram Leeuwenkamp verder op in."

We weten ook dat er nog veel op ons pad zal komen. Een recessie, die wordt voorspeld. Een klimaatcrisis, als we niet blijven investeren in duurzaamheid. Om dit goed aan te kunnen, hebben we een stevig fundament nodig in onze stad.