Nader kennis maken met onze twee wethouders? Kom dan op woensdag 4 juli naar de ledenvergadering in de Rooie Cent. We openen de avond om 20.00 uur en streven ernaar rond 22.00 uur met een borrel af te sluiten.

Na een lange periode van onderhandelen is vrijdag 15 juli het coalitieakkoord gepresenteerd. Onze nieuwe fractievoorzitter Dillian Hos zal tijdens deze ALV toelichten hoe dit akkoord tot stand is gekomen en leden kunnen vervolgens vragen stellen over het akkoord. Ook staan er enkele wisselingen binnen ons bestuur op het programma; we nemen afscheid van twee bestuursleden en dragen twee nieuwe leden voor.

De volgende punten staan op de agenda van deze ALV:

  • Voorstellen van onze wethouders Astrid Janssen en Cees van Eijk
  • Jeroen Bulthuis geeft toelichting op de campagne
  • Nieuwe fractievoorzitter Dillian Hos licht totstandkoming coalitieakkoord toe
  • Leden kunnen vragen met betrekking tot het coalitieakkoord stellen
  • Bestuur vertelt over wisseling van rollen in het bestuur
  • Afscheid van bestuursleden Nickie v.d. Wulp en Edwin Hinloopen
  • Voordracht nieuwe bestuursleden Lotte Damsveld en Leon Meiboom
  • Tijd voor de rondvraag
  • Sluiting met borrel

We hopen vanzelfsprekend op jullie aanwezigheid!

Café De Rooie Cent
Hooglandseweg-Zuid 34 A
3813 TC Amersfoort