Japanse Duizendknoop
Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop. De gemeente probeert hem onder controle te krijgen met een grote publiekscampagne en de inzet van gif. Om die publiekscampagne hebben we als GroenLinks zelf gevraagd. En tegen het gif hebben we ons verzet. Maar de meerderheid in de gemeenteraad vond in dit geval de inzet van glyfosaat/Roundup gerechtvaardigd en daarom wordt het nu toch toegepast.

GroenLinks is tegen het gebruik van glyfosaat. Maar we zijn wel voor het aanpakken van de Japanse Duizendknoop, omdat deze enorme schade aanricht aan funderingen en constructies en omdat deze alle andere planten kan overwoekeren. Boven de grond lijkt hij nog best aantrekkelijk, maar onder de grond kan het wortelpakket wel twee meter dik worden. We weten dat reguliere bestrijding duurder is dan de inzet van gif, maar dat vinden we niet genoeg reden om dan maar gif in de plant en daarmee in de bodem te spuiten.
We krijgen af en toe berichtjes van mensen die zeggen dat het eetbaar is. Op zich een goed idee om de Japanse Duizendknoop te gaan opeten en we wachten op het eerste stadsrecept. Zorg wel dat je onbespoten planten oogst en dat je niets op de grond laat vallen. Want elk klein stukje kan alweer wortel schieten! Wat te doen als je net als wij geen gif wilt gebruiken: meld de plant wel bij de gemeente zoals in de folder vermeld staat. Maar vermeld erbij dat je geen gif wenst en knip hem zelf gedurende lange tijd heel regelmatig af en put zo de plant uit. Alle resten moeten in de grijze container om te voorkomen dat de plant zich via de gft-bak verder verspreidt. 
Laten we samen proberen deze plaag eronder te krijgen, voordat er nog meer schade ontstaat en de gemeente nog meer gif gaat gebruiken.