Allereerst gefeliciteerd Astrid. Waarom wil je in de Tweede Kamer?

“De komende tien jaar komt het erop aan. Als we nu echt werk gaan maken van de aanpak van klimaatverandering, hebben we een goede kans dat we de aarde leefbaar houden, ook voor de komende generaties. Daar zet ik me in Amersfoort voor in, en ik vind ook dat we daar landelijk nog veel meer aan moeten doen. Je merkt dat het in Den Haag nog wel eens ontbreekt aan lokale kennis. Dat zorgt voor onuitvoerbare ideeën. Ik denk dat ik daar echt wel wat aan kan toevoegen.”

Je staat op plek 29, kom je er dan wel in?

Astrid lacht. “Als we heel veel zetels halen moet het lukken. Nee, heel eerlijk: ik hoop dat we gaan meeregeren. Dat zou echt tijd worden. Dan kunnen we ook effectiever werken aan wat voor GroenLinks van belang is: die eerlijke, duurzame samenleving. En dan schuift een aantal mensen uit de fractie waarschijnlijk wel door naar het kabinet. Je hebt ook door de jaren heen altijd wat verloop in een fractie en zo kom ik vanzelf een keer aan de beurt. En als het niet is, dan is het niet."

"Ik ben nog lang niet klaar in Amersfoort. Maar wel klaar voor Den Haag. Daarnaast valt het me op dat Amersfoort niet altijd goed gezien wordt vanuit de ministeries. Een goede band tussen Amersfoort en Den Haag is dus noodzakelijk.”

Astrid Janssen

Je zei net: ‘als GroenLinks gaat meeregeren’. Is dat de bedoeling?

“Ja, dat is wel de intentie. Kijk, niet tegen elke prijs, natuurlijk. Wat dat betreft ben ik blij dat Jesse Klaver in 2017 zijn rug recht gehouden heeft. Maar er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de samenwerking met andere partijen te verbeteren. Je ziet het ook aan het aantal voorstellen dat GroenLinks vanuit de oppositie aangenomen of juist tegengehouden krijgt. De goede samenwerking met de PvdA helpt daar natuurlijk erg bij."

"En zo zit ik ook in elkaar: in elke coalitie zul je compromissen moeten sluiten. Dat vinden wij GroenLinksers soms erg lastig, maar uiteindelijk besturen we dit land samen en moeten we er dus samen uit zien te komen.”

En nu, spannende weken?

“Ja, toch wel. De komende dagen mogen de leden stemmen en daarna wordt de definitieve lijst bekend gemaakt. Er kunnen dus nog wel wat verschuivingen optreden. Echt spannend wordt het tegen verkiezingstijd. Ik hoop dat Nederland kiest voor een eerlijke toekomst. En dat er vooral veel jongeren gaan stemmen. Juist voor hen zijn deze verkiezingen extra belangrijk.”