Kaart uit 'Overstroom ik?'

Hoe breng je urgentie over?

Ongeloof, het is na een dag nog altijd niet gezakt. Mijn ongeloof over het gebrek aan gevoel van urgentie bij heel veel mensen om iets te doen tegen klimaatverandering. "Natuurlijk vinden we duurzaamheid belangrijk," hoor ik, "maar zonnepanelen of windmolens op deze plek vinden we geen goed idee". Iedereen is voor duurzaamheid, zoals ook iedereen voor vrede en tegen onrecht en armoede is. Maar zodra ze daarvoor zelf iets moeten inleveren, zijn andere dingen belangrijker. 

Terwijl het aantal grutto's een nieuw dieptepunt bereikt heeft door het extreme weer dit voorjaar, kibbelde de gemeenteraad van Amersfoort gisteravond over het toestaan van windmolens en zonneweides. Na vijf onderzoeken had de gemeente met veel zorg tien locaties geselecteerd waarop windmolens of zonnepanelen onder voorwaarden zouden moeten kunnen. Voor de derde keer keken we naar het raadsvoorstel, onder aanmoediging van boze burgers uit Amersfoort, Hoevelaken en Nijkerk enerzijds en de Natuur- en Milieufederatie, Duurzaam Soesterkwartier en klimaatondernemers anderzijds. 

De Hoevelakers en Nijkerkers wilden niet dat we toestaan om op Amersfoorts grondgebied zonnepanelen in de wei te zetten. Want dat verpest hun dorpsentree. Over groen en recreatie moeten we praten. En misschien hebben zij dan nog wel een veldje voor ons waar die zonnepanelen mogen liggen. Vanuit de dorpsvereniging van Hoogland kwam de suggestie dat we beter eerst zonnepanelen op daken kunnen leggen. Het zijn speldeprikjes, vaak te weinig nog om in de elektriciteitsbehoefte van de woning zelf te voorzien.  
In Soest wilden ze geen windmolens zien die Duurzaam Soesterkwartier op het hoekje van de Isselt zou kunnen plaatsen. Eén zo'n windmolen kan de hele wijk van elektriciteit voorzien. Maar dat zint ze niet. Er is angst dat het lelijk is voor de mensen in Jericho en Hoogland, de recreanten langs de Eem en om er een extra dramatische noot aan toe te voegen wordt volgens de vereniging Open Eemland de continuïteit van de rioolwaterzuivering in gevaar gebracht door mogelijk afbrekende wieken van een windmolen.

Geen woord hoor ik over echte oplossingen. Geen woord over het probleem zelfs. De windmolens en zonnepanelen zijn het probleem voor deze tegenstanders. Klimaatverandering lijkt een grotestadsprobleem van kosmopolitische hogeropgeleiden voor ze. Terwijl het een zaak is van ons en onze kinderen. Terwijl de Noordpool en de Zuidpool smelten. Terwijl burgergroepen en ondernemers al twee jaar wachten op duidelijkheid van de gemeente. Terwijl wetenschappers van Nasa tot aan het KNMI de noodklok luiden, Terwijl zelfs Jan Terlouw ons smeekt. Na gisteravond heb ik het gevoel dat we als konijnen in de koplampen staan te kijken. Hoe breng je de urgentie over?

PS: als kleine poging om de urgentie over te brengen heb ik de kaart uit 'Overstroom ik' hierbij geplaatst. Smeltende poolkappen zorgen voor een hogere zeespiegel en extreem weer zorgt voor grotere kansen op overstromingen. Kijk zelf maar wat dit voor jouw huis kan betekenen.