De SP en GroenLinks hebben zich in de gemeenteraad hard gemaakt voor duurzame veehouderij. En met succes: bijna de voltallige raad onderschreef de oproep van beide partijen -mede ondersteund door D66- aan GroenLinks wethouder Janssen om zich in te zetten voor duurzame veehouderij. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel.

Aanleiding voor het initiatief van SP en GroenLinks is de bouwaanvraag voor een kippenstal in Hoogland-West. De betreffende boer is van plan een nieuwe stal te bouwen om zijn bedrijf uit te breiden van 63.000 naar 100.000 kippen.

Al in maart stemde GroenLinks (evenals de SP en de BPA) tegen het voorstel om de procedure voor deze vergunningaanvraag in gang te zetten. Het gaat namelijk om een reguliere, niet-biologische of diervriendelijke vorm van intensieve veehouderij. Dit staat haaks op de visie van GroenLinks voor een natuurinclusieve, diervriendelijke en circulaire vorm van landbouw. Helaas bleek er in de gemeenteraad destijds een ruime meerderheid voor het plan. De wethouder kon daarom niets anders dan uitwerking geven aan dit besluit en de procedure voor de bouwaanvraag in gang zetten.          

Met de motie van SP en GroenLinks die dinsdag door een grote meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen, heeft de wethouder nu de opdracht om in overleg te gaan met de betreffende boer en de provincie Utrecht. Doel van dit gesprek is te bekijken of het ingediende plan een meer duurzame invulling kan krijgen. Bekeken zal worden of het mogelijk is om met de bouw van de nieuwe kippenstal direct de omschakeling te maken naar een meer duurzaam type bedrijf. Daarbij zal onderzocht worden op welke manier de gemeente en de provincie de betreffende boer hierbij kunnen ondersteunen.

Raadslid Jeroen Bulthuis: “Natuurlijk hadden we liever gezien dat het plan voor deze kippenstal helemaal van tafel was gegaan, maar we zijn blij met de brede steun voor de motie. De wethouder heeft nu een stevig mandaat om met de betreffende boer en de provincie in gesprek te gaan over een meer duurzame invulling van het plan”.  

Naast het concrete geval van de kippenstal in Hoogland-West is in de motie ook afgesproken dat de gemeenteraad en de wethouder binnenkort met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de veehouderij in Amersfoort in het algemeen. Een duurzame, meer natuurlijke en diervriendelijke vorm van landbouw is hierbij voor alle partijen in de gemeenteraad het uitgangspunt.