De fractie van GroenLinks draagt Ida Bromberg voor als buitengewoon raadslid. Ida is een goede versterking van de Amersfoortse raad, vindt de fractie. De gemeenteraad stemt op 3 november over de benoeming van Ida.

Door Jonathan Pieterse

Een buitengewoon raadslid mag in de gemeenteraad het woord voeren in de voorbereidende vergaderingen. Verder mag deze persoon bijvoorbeeld schriftelijke en mondelinge vragen stellen aan het college. Een buitengewoon raadslid neemt niet deel aan de besluitvormende vergadering en mag niet stemmen. Iedere fractie mag twee buitengewoon raadsleden voordragen voor benoeming door de raad.

Ida is een bekende in de Amersfoortse culturele wereld en is al langer actief voor GroenLinks. ‘Ik heb al geruime tijd meegedraaid als fractiemedewerker en verheug me er enorm op nu actief aan de slag te kunnen gaan als buitengewoon raadslid. Een spannende stap ook, er speelt meer dan genoeg! Ik heb me in 2014 bij GroenLinks Amersfoort aangesloten om mensen die zich niet gehoord of gezien voelen een stem te geven. Dat vind ik nog steeds belangrijk. Als binnenstadbewoner hecht ik veel waarde aan een groene en gezonde leefomgeving en als actief cultuurliefhebber maak ik me ook graag sterk voor de creatieve sector in onze stad.’

Fractievoorzitter Dillian Hos is blij dat Ida deze stap wil zetten. ‘Ida heeft een groot netwerk in de stad en heeft in onze fractie een goede inbreng, bijvoorbeeld rond cultuur en het sociaal domein. Het is mooi dat de Amersfoortse raad straks breder van haar kennis en inzet kan profiteren.’

Mocht Ida officieel benoemd worden, dan zal zij onder meer het onderwerp cultuur en evenementen op zich nemen. In de fractie is een en ander gewisseld in portefeuilles. Linda van Tuyl is nu woordvoerder over onder meer groen.