GroenLinks Amersfoort zet vuurwerk weer op de politieke agenda

Steevast besteedt GroenLinks elk jaar politieke aandacht aan vuurwerk. “En met de landelijke ontwikkelingen rond een mogelijk vuurwerkverbod en steden als Rotterdam die hun nek uitsteken, wil ik opnieuw het gesprek voeren met zowel de raad als de burgemeester,” aldus raadslid Youssef El-Messaoudi. GroenLinks Amersfoort pleit al jaren voor een vuurwerkverbod voor particulieren.

Oud-raadslid Hiske Land maakte zich daar in 2014 al hard voor. "Ik zie hoeveel mensen er plezier aan beleven, maar er is verder geen enkel ander argument voor vuurwerk," zei zij destijds. Vorig jaar nog kreeg GroenLinks het voor elkaar om een meerderheid van de raad mee te krijgen met het idee een centrale vuurwerkshow in de stad te organiseren. Het college liet toen echter weten dit niet haalbaar te achten.

Youssef: “Veel hulpverleners alsmede burgemeesters hebben zich inmiddels uitgesproken voor een vuurwerkverbod. Wij willen in Amersfoort eerst werken aan draagvlak hiervoor. Daarom gaan we in februari tijdens een ronde over dit onderwerp weer met raad en burgemeester in gesprek. De  afgelopen  jaarwisseling, met  alle  vreselijke  incidenten,  heeft  de  discussie  naar  een  nieuw momentum getrokken. Ook in  Den  Haag  lijken zich  steeds  meer  partijen voor  een  landelijk  vuurwerkverbod  uit  te  spreken. Het  kan  zomaar  zijn  dat  bij  de komende  jaarwisseling  het  particulier  afsteken  van  vuurwerk  al  verboden  is.  Steeds  meer Nederlanders  zijn voor een  landelijk  verbod  en  geven aan er geen probleem mee te hebben als dit ingevoerd wordt,” aldus Youssef.