Groen Tientje
Tientje voor herstel groen

Groen Tientje: voor herstel groen 10 euro extra OZB

Met een ‘Groen Tientje’ wil de fractie van GroenLinks de vele omgezaagde bomen in de stad gaan vervangen. Dat ‘tientje’ komt uit gemiddeld tien euro extra OZB, dat huishoudens gaan betalen vanaf volgend jaar. Dit voorstel legt de fractie van GroenLinks voor aan de gemeenteraad. GroenLinks denkt dat er onder inwoners steun is voor het voorstel.

 

In de afgelopen jaren is een flinke achterstand ontstaan bij het vervangen van zieke en gevaarlijke bomen. Ze zijn wel gekapt, maar er zijn geen nieuwe bomen voor in de plaats gekomen. Dat was een keuze van de gemeenteraad: het kostte teveel geld om de bomen te vervangen. Daarnaast is er ook onvoldoende geld beschikbaar om ander groen te betalen.
‘In 2007 waren we nog de groenste stad van Europa’, zegt raadslid Astrid Janssen, ‘maar in de afgelopen vier jaar is het alleen maar minder geworden’. Bomen en ander groen zorgen niet alleen voor een prettiger aanzien van de stad, zij vervullen ook een belangrijke rol in de natuur. De fractie wil daarom een fonds voor herstel van het groen beginnen.
Kansen om het geld ergens anders vandaan te halen, ziet GroenLinks niet. Er is al teveel bezuinigd. Bovendien denkt de fractie dat er draagvlak is voor het groene tientje: bij een recent onderzoek van het Amersfoort Panel onder ruim 3000 inwoners gaf meer dan 60% van de respondenten aan zelfs vijftien euro per jaar over te hebben voor de vervanging van de gekapte bomen.