Geen steun GroenLinks voor westelijke rondweg

GroenLinks steunt niet langer de aanleg van de zogenaamde Westelijke Ontsluiting. De schade die aangericht gaat worden in het bosgebied en de impact op de omgeving zijn te groot. 'Nu de projecttekeningen er liggen wordt goed duidelijk hoe groot de ingreep gaat zijn. Die kunnen wij niet steunen', zegt fractievoorzitter Frans Prins.

In de vorige raadsperiode accepteerde GroenLinks de weg tussen de Stichtse Rotonde en de Isselt in ruil voor compensatie van de natuur die zou sneuvelen. Prins:  'De toenmalige coalitie viel over het ontwerp dat er toen lag. De provincie maakte duidelijk dat zij de weg zou doordrukken. Aan ons destijds de keus: instappen in een nieuwe coalitie, de weg accepteren maar compensatie voor alle schade regelen of niet meedoen en aanzien hoe het gebied zou worden aangetast. We kozen voor het eerste en haalden volledige groencompensatie en natuurverrijking binnen.'

Intussen is er druk gewerkt aan de ontwerptekeningen. Die laten een forse ingreep zien, forser dan destijds duidelijk was. Twee weken geleden werd bekend dat niet duizend, maar drieduizend bomen moeten sneuvelen. Daarmee wordt de schade voor GroenLinks te groot, ook al wordt de natuur elders opnieuw aangelegd. Prins: 'De impact is gewoon te groot. Dit nemen wij niet voor onze rekening.'

Volgens GroenLinks is een weg met tunnel niet nodig. Er is een alternatief over het bestaande tracé, waarbij de doorstroming verbeterd wordt door fiets- en autoverkeer te ontvlechten. Ook kunnen in die variant de ideeën om de natuur in het gebied te versterken worden opgenomen. De fractie heeft de verantwoordelijke wethouder gevraagd om deze variant met een gelijkvloerse kruising opnieuw door te rekenen volgens de nieuwste verkeerscijfers. Dit weigert de wethouder.