Astrid Janssen
Astrid Janssen

Geen biomassacentrales

Mooi resultaat van onze wethouder Astrid Janssen: geen nieuwe biomassacentrales in Amersfoort. ‘We hebben al eerder dit jaar in de Warmtevisie laten vastleggen dat hout gestookte biomassacentrales niet passen in een CO2-neutrale warmtevoorziening. Met een voorgestelde wijziging in bestemmingsplannen kunnen we dit ook echt waarmaken.’

In de huidige bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen zijn biomassacentrales tot een bepaalde capaciteit toegestaan. In 2018 heeft het vorige college voor twee van zulke installaties vergunningen afgegeven. Door een aanpassing in die bestemmingsplannen wil het huidige college voorkomen dat nieuwe initiatieven voor biomassacentrales toegewezen worden. Een voorstel hiervoor wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

‘Meebesturen is soms moeilijk, maar er zijn momenten dat het zo loont. Erg jammer dat het vorige college vergunningen gaf voor twee centrales, maar heel blij dat we deze ontwikkeling nu kunnen stoppen,’ zegt fractievoorzitter Dillian Hos.

Vergunningen konden tot nu toe niet worden geweigerd omdat ze passen binnen vigerende milieuwetgeving (o.a. luchtkwaliteit), bouwbesluit en welstand. De Crisis- en Herstelwet maakt een wijziging van de bestemmingsplannen nu wel mogelijk.