Geen biomassa meer, wél zonnepark

We hebben vanavond twee mooie stappen gezet in het verwezenlijken van onze energieambities. De gemeente kan dankzij aangepaste regelgeving voortaan aanvragen voor biomassacentrales weigeren én we hebben van harte voor het zonnepark aan de Hoevelakense Beek gestemd.

Tanika Scherbinski: “Wij willen Amersfoort op een duurzame manier van energie voorzien. Daar horen fossiele brandstoffen en biomassa niet bij. Ik ben verheugd dat we nieuwe aanvragen voor biomassacentrales nu kunnen weigeren. De raad was in 2018 al tegen het gebruik van houtige biomassa voor het opwekken van energie, maar het was volgens de bestemmingsplanregels van een aantal bedrijventerreinen nog wel toegestaan. Dankzij wethouder Janssen zijn deze regels nu veranderd, ook voor energiecentrales die werken op kolen of aardgas. Hierdoor hebben we als gemeenteraad controle op wat er wel en niet gebouwd kan worden.”

Zonnepark Hoevelakense Beek

Ook met het zonnepark zijn we erg blij. Tanika: “Dit park komt naast de snelweg en een bedrijventerrein, waardoor het landschap er niet onder lijdt. Door het toevoegen van natuurvriendelijke oevers, bomen, bosschages en bloemrijk grasland zal de natuurwaarde en biodiversiteit van dit gebied juist toenemen. Een belangrijke stap in de energietransitie: zo zijn we weer een stapje dichterbij een CO2 neutrale gemeente in 2030.”
Het zonnepark kan circa 3500 huishoudens van stroom voorzien en vermijdt de uitstoot van circa 6400 ton CO2 per jaar, een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsambities.