Gekozen raadsleden GroenLinks Amersfoort: v.l.n.r. Frans Prins, Hiske Land, Astrid Janssen
Gekozen raadsleden GroenLinks Amersfoort: v.l.n.r. Frans Prins, Hiske Land, Astrid Janssen

Formatie nieuw College van B en W

Nu de definitieve uitslag van de verkiezingen is vastgesteld en de nieuwe raadsleden bekend zijn, beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie en een nieuw college. Maandagavond 24 maart is er een openbaar gesprek tussen de politieke partijen die in de raad gekozen zijn. Dinsdag wordt er afscheid genomen van de huidige raad, en donderdag worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Leden van GroenLinks Amersfoort worden via de mail op de hoogte gehouden van het formatieproces.

Maandag 24 maart openbaar gesprek proces vorming college
Op maandagavond 24 maart is er een openbaar gesprek over de duiding van de verkiezingsuitslag en het proces voor de vorming van een nieuw college. De partijen vertellen in het openbaar aan elkaar en aan de stad, hoe zij de verkiezingsuitslag zien. En ze bespreken hoe de partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen nu met elkaar in gesprek gaan over de vorming van een nieuwe coalitie. De bijeenkomst is in De Observant, van 19.00 tot 20.00 uur. Voorzitter van de bijeenkomst is burgemeester Lucas Bolsius. Belangstellenden zijn van harte welkom. Gemeente Amersfoort: Formatie college.

Dinsdag 25 maart afscheid huidige raad
Op dinsdag 25 maart is de laatste vergadering van de oude raad. De stemmen van de kiezers hebben bepaald wie de nieuwe raadsleden worden. Om 18.30 uur worden in De Ronde de geloofsbrieven van deze nieuw benoemde raadsleden onderzocht. Een commissie van raadsleden kijkt onder andere of de kandidaat voldoet aan de wettelijke eisen (bijvoorbeeld wonen in Amersfoort) en geen onverenigbare functies heeft. Vanaf 19.30 uur is er Het Besluit. Er wordt dan afscheid genomen van de raadsleden die niet meer in de nieuwe raad terugkomen. De vergadering is vanaf 19.30 uur live te volgen via internet. Gemeenteraad Amersfoort: Kalender.

Donderdag 27 maart installatie nieuwe raadsleden
Op donderdag 27 maart is de installatie van de nieuw benoemde raadsleden. Burgemeester Bolsius, voorzitter van de gemeenteraad, leest de verklaring voor waarmee raadsleden worden geïnstalleerd. Daarna leggen alle gekozen raadsleden de eed of belofte af. De vergadering begint om 19.30 uur. Ook deze vergadering is live te volgen via internet. Gemeenteraad Amersfoort: Kalender.

Bron: RaadsMail Gemeente Amersfoort, 21 maart 2014.