GroenLinks Amersfoort
GroenLinks Amersfoort

Fijne kerstdagen en een gezond en goed nieuwjaar

Groenlinks Amersfoort wenst u fijne kerstdagen en een gezond en goed nieuwjaar. Een jaar waarin we samen met u verder werken aan een stad waarin iedereen zich thuis voelt en welkom is. Waar we niemand in de kou laten staan en inzetten op klimaat en duurzaamheid. Een korte terugblik van de fractie, en we kijken vooruit.

 

2018 was het jaar waarin we met een mooie verkiezingsuitslag voor de keus stonden deel te nemen aan de coalitie. Een coalitie waarin we het verschil maken op belangrijke onderwerpen als sociaal domein, mobiliteit, klimaat en een inclusieve samenleving, doordat we veel punten uit ons verkiezingsprogramma voor elkaar hebben kunnen krijgen, zoals:

  • Geen bezuinigingen op het sociaal domein
  • Jaarlijks 3 miljoen om de tekorten in het sociaal domein aan te vullen
  • Focus op een inclusieve stad (een van de drie hoofdthema’s in het coalitieakkoord),  meer aandacht en voorzieningen voor mensen met een beperking, nieuwkomers, LHBTI, mensen die moeilijk aan het werk komen
  • Geld voor de uitvoering van de groenvisie die in zorgvuldige samenwerking met de stad tot stand is gekomen
  • Inzetten op hoogbouw voor nieuwe woningen in plaats van volbouwen van groen
  • Omslag in mobiliteit: 5 miljoen investeren in de fiets,  2 miljoen voor duurzame mobiliteit en distributie, ontmoedigen van autobezit, werken aan autoluwe binnenstad
  • Aanpakken van luchtverontreiniging door scooters, vuurwerk, houtrook en andere bronnen
  • 4 miljoen voor het klimaat
  • 3 miljoen om de achterstand in het vervangen van gekapte bomen in te lopen.

Dit zijn zaken en ambities die we als GroenLinks in Amersfoort voor elkaar hebben kunnen krijgen en die doorslaggevend zijn geweest bij onze keuze om aan de huidige coalitie deel te nemen. Vanzelfsprekend hebben we bij de coalitieonderhandelingen geprobeerd de weg van tafel te krijgen. Dat is ons niet gelukt, hoe graag we ook wilden. Coalities sluiten betekent geven en nemen, je wint zaken en je verliest zaken, hoe hard en treurig soms ook. In 2019 willen we samen met de stad onze ambities op duurzaamheid tot stand brengen en zullen we volop werken aan het realiseren van onze wensen.

“Onze fractie is een mooie club diverse mensen. Met onze twee wethouders op voor ons belangrijke portefeuilles willen we ook in 2019 het verschil maken. Op naar een duurzaam nieuw jaar!”
Dillian Hos, fractievoorzitter.

 

Dillian Hos: “2018 was het jaar waarin we een ongekende winst mochten boeken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze winst hebben we kunnen omzetten in invloed op hoe onze stad bestuurd wordt, welke keuzes er voor de toekomst worden gemaakt. Een slag in duurzaamheid waar we de komende jaren resultaten van zullen zien.”

Autoluw Zelf is Hos heel blij dat we al zo snel resultaat zullen zien als het gaat om de autoluwe binnenstad. "Komende zomer al is ons oude centrum alleen nog toegankelijk voor bewoners, mindervaliden en bevoorrading. Zo wordt het beter voor de voetganger en de fietser. Ook hierom zijn we in deze coalitie gestapt.”

Astrid Janssen, wethouder  duurzaamheid, omgevingswet, energietransitie, ruimtelijke ordening en wagenwerkplaats is er terugblikkend trots op dat we echt vaart maken met de energietransitie.

"Bij de energietransitie zijn betaalbaarheid, goede informatie en samenwerken  essentieel en met alledrie is de gemeente nu volop aan de gang. We werken samen met woningcorporaties, individuele bewoners, bewonersgroepen, bedrijvencoalities, bouwers, buurgemeenten, de provincie, het Rijk en met andere grote gemeenten in Nederland."

En Cees van Eijk als wethouder voor Groenlinks:

"Amersfoort is ook voor de komende jaren regenbooggemeente. Een coalitie van organisaties in de stad staat klar voor de komende regenboogagenda.
Samen met de jeugdzorgorganisaties gooien we het over een andere boeg. Geen individuele instellingsbelangen maar gemeenschappelijk optrekken. de transformatie gaat een nieuwe fase in.
Gemeente, professionals en vrijwilligers nemen de armoedebestrijding in Amersfoort enorm hard ter hand. Helaas blijft het nog steeds o zo hard nodig.
We halen de afspraken rondom de banenafspraak -  werk bieden aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt -  ruimschoots en zijn landelijk een koploper bij een integrale aanpak inclusieve arbeidsmarkt."

Linda van Tuyl, één van onze nieuwe raadsleden en woordvoerder cultuur, sport, economie, ouderen en diversiteit:

“Afgelopen maanden heb ik kennis mogen maken met veel bevlogen, inhoudsdeskundige cultuurmakers, sporters, ondernemers, ambtenaren, vrijwilligers, wethouders, buurtbewoners, raadsleden en vele anderen die allen het beste willen voor Amersfoort en als lid van de Rekenkamer heb ik invloed op het onderzoek naar het effectief en efficiënt uitvoeren van dat wat de Gemeenteraad wil.”

Voor Jeroen Bulthuis - oa ruimtelijke ontwikkeling en wonen - stond het afgelopen half jaar vooral in het teken van het vinden van een nieuwe balans.

"Want het combineren van het raadswerk, een drukke baan en een gezin met drie jonge kinderen is best een uitdaging! Gelukkig hebben we onze draai gevonden, onder andere doordat het raadswerk mij veel voldoening geeft. Een aantal concrete resultaten waar ik trots op ben: het doorgaande fietspad langs de  Eem dat er waarschijnlijk gaat komen en het Deltaplan Wonen, dat een basis moet gaan vormen voor een ambitieuze aanpak van de woningnood in Amersfoort."