Wat een bizar jaar is 2020 geweest. Een jaar dat grote onzekerheid heeft gebracht; zorgen over gezondheid en inkomen. En toch ook een jaar waarin we veel hoopvolle initiatieven, flexibiliteit en saamhorigheid hebben gezien. Bij mensen die acties op touw zetten, die werkelijk omzien naar elkaar; bij sectoren als zorg, onderwijs en cultuur die onder grote druk hebben weten te schakelen. Voor al die mensen, organisaties en initiatieven hebben wij heel veel waardering en respect.

Meest kwetsbaren
Om ervoor te zorgen dat iedereen goed uit deze crisis kan komen, moeten we alles op alles zetten. De meest kwetsbaren, zoals mensen met een laag inkomen, werknemers met flexcontracten, jongeren: zij verdienen nu extra aandacht.

Ook op de politiek heeft de coronacrisis zijn weerslag gehad. We bogen ons in extra raadsvergaderingen over de gevolgen voor onze stad en gingen digitaal vergaderen. Het dagelijkse raadswerk kon gelukkig zo doorgang vinden, de stad moet immers bestuurd worden.

Waar we ons zoal mee bezig houden, heb je van onze raadsleden en wethouders kunnen horen tijdens onze laatste, goed bezochte en digitale ALV. Denk aan de energietransitie en de betaalbaarheid daarvan, alle ontwikkelingen in de zorg en bij werk en inkomen, zoals het armoedebeleid; de woningbouw, de begroting en de staat van onze reserves, meer groen in de stad, de antidiscriminatie-nota, de culturele podia, de maximumsnelheid in Amersfoort naar 30 km p/u en de uitwerking van de autoluwe binnenstad, die vanaf 4 januari een feit is.

Blij zijn we ook met de beëdiging van ons buitengewoon raadslid Ida Bromberg. Met zeven fractieleden en twee wethouders gaan we er ook komend jaar weer stevig tegenaan. We houden je op de hoogte van onze plannen voor 2021 in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.

Bijwonen fractieoverleg
Wil je nu eens weten hoe het toegaat tijdens onze digitale fractievergaderingen? Je bent van harte uitgenodigd om een van deze overleggen op de maandagavond eens bij te wonen. Meld je aan bij Dillian, via db.hos@amersfoort.nl

Hulp in tijden van crisis
Zit je in de problemen en heb je hulp nodig als gevolg van de crisis? We helpen  waar we kunnen. Mail naar in.bromberg@amersfoort.nl en Ida kijkt wat we voor je kunnen doen.

En natuurlijk wensen wij iedereen goede dagen en een bovenal gezond en hoopvol 2021!

Dillian Hos, Youssef El-Messaoudi, Jeroen Bulthuis, Linda van Tuyl, Tanika Scherbinski, Bram Leeuwenkamp, Ida Bromberg (fractie) en Astrid Janssen en Cees van Eijk (wethouders)