zonnepanelen Hoevelakense Beek
zonnepanelen Hoevelakense Beek

Duurzame energie Hoevelakense Beek

Ook als we alle daken vol leggen met zonnepanelen hebben we nog niet voldoende capaciteit om de energie op te wekken die wij met zijn allen verbruiken in Amersfoort. Er zijn ook zonnevelden nodig. Daarom is wethouder Astrid Janssen erg blij met het plan voor zonnepanelen aan de Hoevelakense beek.

Het betreft een plan voor het opwekken van duurzame energie aan de noordzijde van de Hoevelakense Beek in Amersfoort.
Een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Waterschap, ontwikkelbedrijf IX Zon en de gemeente heeft geleid tot een voorstel voor de inrichting van dit gebied. 13,5 hectare grond kan 4500 huishoudens van energie voorzien, het plan kan een toevoeging zijn aan de landschappelijke kwaliteiten én een bijdrage leveren aan het vergroten van het waterbergend vermogen van het gebied.

De grond komt vrij doordat de huidige boer stopt met zijn bedrijf.

Het voorstel wordt tijdens een inloopavond op 7 oktober van 19:00 tot 21:00 uur gepresenteerd in de Amerena, De Velduil 2 in Amersfoort.

Rijkswaterstaat en het Waterschap hebben vanuit de herinrichting van kruispunt Hoevelaken een opgave om het waterbergend vermogen van het gebied te verbeteren en bomen te compenseren. Vandaar dat in het ontwerp gezocht is naar de meest optimale inrichting waarbij ruimte voor water in het plangebied wordt vergroot en extra landschapselementen kunnen worden toegevoegd. Op de resterende grond wordt zoveel mogelijk duurzame energie opgewekt, door middel van zonnepanelen.

Over het plan is in de ontwerpfase gesproken met het Utrechts Landschap en de Nederlandse Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), de SGLA én een aantal omwonenden.
 
Gerard Hartman, Waterschap: ‘Het Waterschap is positief over de manier waarop er invulling wordt gegeven aan de waterbergingscompensatie.’
 
Nu is het moment aangebroken om de stad over het plan en het ontwerp te informeren. Hiervoor organiseert ontwikkelbedrijf IX Zon een inloopavond. Tijdens de inloopavond is het ook mogelijk om suggesties en adviezen mee te geven voor het plan.  De gemeente  is aanwezig voor toelichting op het beleid en de te doorlopen vergunningsprocedure.

Het plangebied ligt in de woon- werkzone Bloeidaal in de gemeente Amersfoort, ten zuiden van de Rijksweg A1, tussen de Koedijkerweg en de spoorlijn, ten noorden van de Hoevelakense Beek. Meer informatie over het initiatief op www.ixzon.nl/hoevelakensebeek.