De voordelen en de winst: als je een vervoermiddel kunt delen, hoef je er zelf geen aan te schaffen en kies je bewuster of je er een nodig hebt. De scooters zijn bovendien elektrisch en dat is misschien nog wel de grootste winst: scooters op benzine zorgen voor veel schadelijke uitlaatgassen.

We zien zoals gezegd ook wat aandachtspunten. Het stallen is er een van: nu zien we her en der scooters op stoepen en hier zelfs op een zebrapad in de weg staan. Dat is niet de bedoeling.

We zijn het daarom eens met het college dat regels wil stellen: een bedrijf mag alleen met een vergunning deelfietsen en deelscooters op de openbare weg zetten en op bepaalde plekken mogen ze bovendien helemaal niet staan. Onze stoepen moeten goed toegankelijk blijven. Wij willen ook graag over een jaar evalueren of het scooterbezit in Amersfoort is afgenomen en welke rol deze deelscooters daarin hebben gehad.