Een autoluwe binnenstad? Ja, graag! Onze lang gekoesterde wens gaat volgend jaar zomer al in vervulling; er is brede steun in de raad voor de maatregelen die nodig zijn. ‘Een mooie stap, waar we heel blij mee zijn,’ aldus Dillian Hos, woordvoerder mobiliteit.

 

We organiseerden samen met VVD en D66 een rondetafelgesprek over dit thema en zijn het erover eens: de binnenstad is straks alleen nog bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer dat er écht moet zijn; parkeren in het centrum kan alleen in parkeergarages en om een fietsenzee te voorkomen, staan fietsen alleen in fietsenstallingen en op aangewezen plaatsen. Zo maken we het centrum veiliger en beter leefbaar. Niet alleen GroenLinks, ook VVD en D66 zijn blij met de brede steun voor deze maatregelen in de raad.

Wethouder Buijtelaar van mobiliteit en luchtkwaliteit komt rond 1 maart met een voorstel; na de inspraakmogelijkheden buigt de raad zich erover, zodat we in de zomer van 2019 al een autoluw centrum hebben. Eerder voorgestelde plannen om eerst alleen maatregelen tegen sluipverkeer te nemen, zijn hiermee overbodig. De wethouder vroeg tijdens het rondetafelgesprek op 16 oktober steun voor een plan dat de binnenstad direct in z’n geheel afsluit voor gemotoriseerd verkeer, inclusief de Kamp. Uitzonderingen maken we voor bewoners, mindervaliden, hulpdiensten en verkeer dat er zo af en toe moet zijn, zoals bijvoorbeeld vuilophaaldiensten, taxi’s en bevoorrading.

Parkeren
Parkeren kan straks alleen nog in de parkeergarages: voor beter historisch zicht is het idee in elk geval de 49 vrije parkeerplaatsen op te heffen, zoals op Havik en Kortegracht. Ook komen er strengere regels voor fietsparkeren. Als meer mensen met de fiets naar de stad komen, neemt het aantal geparkeerde fietsen ook toe. Het centrum beschikt over een aantal mooie stallingen, maar deze worden nog slecht gebruikt. Deze maken we beter te vinden en opgeheven autoparkeerplaatsen bouwen we om tot fietsparkeerplaatsen.  

Vrachtwagens
Met de distributiesector willen we afspraken maken om uiterlijk in 2025 alleen nog met uitstoot-vrije vrachtwagens door Amersfoort te rijden. Wie eerder met schoon vervoer komt, mag rekenen op ruimere ‘venstertijden’.

De gemeente heeft de afgelopen twee jaar met bewoners, gebruikers en andere betrokkenen gesprekken gevoerd over oplossingen voor een aantal problemen, zoals sluipverkeer, overlast van vrachtwagens en de overal geparkeerde fietsen.