Bram Leeuwenkamp stelt vragen over lerarentekort

We maken ons zorgen over het toenemende lerarentekort in het basisonderwijs en op middelbare scholen. Bram Leeuwenkamp heeft daarom schriftelijk vragen ingediend en wil van het college onder meer weten hoe groot het lerarentekort in de stad precies is.

“We moeten voorkomen dat er straks een generatie opgroeit die kwalitatief minder goed onderwijs krijgt. Daarnaast heeft het tekort ook invloed op het pedagogische klimaat: kinderen dreigen niet meer de zorg en aandacht te krijgen die zij nodig hebben, vanwege maatregelen om de tekorten op te vangen, zoals bijvoorbeeld het onderverdelen van klassen. Met name voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is dit risicovol en onwenselijk.”

„Een gebrek aan bevoegde leraren binnen Amersfoort betekent niet alleen een risico voor de kwaliteit van het onderwijs, maar heeft ook gevolgen voor het pedagogische klimaat op scholen’’, zegt Bram, zelf werkzaam in het onderwijs, vandaag in de Amersfoortse editie van het AD.

Bram wil weten welke rol het college voor zichzelf ziet in het terugdringen van de tekorten en of er hierover al gesprekken gaande zijn met de schoolbesturen. Onvoldoende betaalbare woonruimte voor leraren in de stad kan bijvoorbeeld een rol spelen en daarom vraagt hij ook wat het college doet om ervoor te zorgen dat er specifiek voor leraren voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar komt.

Verder wil Bram  van het college weten of er net als elders ook in Amersfoort scholen zijn die overwegen te experimenteren met een vierdaagse schoolweek vanwege gebrek aan leerkrachten..