Bestrijden eikenprocessierups: dilemma's en mogelijkheden

Begin deze maand heeft de gemeente in Amersfoort met Xentari tegen eikenprocessierupsen laten sproeien, omdat de overlast van de rupsen vorig jaar te groot was. Wij zijn en blijven hier kritisch over. Tanika Scherbinski schetst dilemma’s en keuzes bij de bestrijding van de rupsenoverlast en vertelt over het inzetten van natuurlijke vijanden in plaats van besproeien.

De enorm toegenomen populatie eikenprocessierupsen zorgde in 2019 wekenlang in veel wijken voor grote problemen. Het wegzuigen liet soms lang op zich wachten; ronddwarrelend haren veroorzaakten bij veel mensen en dieren klachten en leidden soms zelfs tot acute gezondheidsklachten door allergische reacties.

“Eind vorig jaar zijn we in de gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie van het bestrijden van de rupsen in 2019. We kregen te horen dat we in 2020 weer minstens zoveel rupsen kunnen verwachten en daarom besloot de gemeente om de rupsen in sommige gebieden te gaan bestrijden met Xentari, een biologisch preparaat dat de rupsen doodt. Wij zijn hier vanaf het begin kritisch op geweest, omdat dit schadelijk is voor alle soorten rupsen. Liever zien wij bestrijding met natuurlijke vijanden.”

Proef met natuurlijke vijanden

Op drie locaties in Amersfoort doet de gemeente nu proeven met het bestrijden van eikenprocessierupsen door het inzetten van natuurlijke vijanden.
“Veel andere gemeentes zijn hier ook mee bezig. Door biodiversiteit binnen de stad te vergroten, kunnen er meer natuurlijke vijanden, zoals koolmezen, sluipwespen en vleermuizen, komen om de rupsen te bestrijden. Waar dat onvoldoende blijkt, moeten we de rupsen alsnog wegzuigen.”

“Wij willen dat er meer wordt ingezet op de natuurlijke vijanden. De resultaten van de proef in Amersfoort en andere gemeentes zijn dan ook zeer belangrijk voor ons. Wij zien Xentari niet als oplossing voor de eikenprocessierups en zullen dit ook blijven zeggen.”

Vraagtekens bij uitvoering besproeien

Daarnaast zet Scherbinski ook vraagtegens bij de uitvoering van het sproeien, door verhalen die hierover binnenkomen. “Dit zullen wij zeker meenemen bij de volgende evaluatie.”

Doe het zelf in eigen tuin

Tot slot: je kunt thuis ook zelf bijdragen aan de bestrijding van eikenprocessierupsen door nestkastjes voor vogels en vleermuizen op te hangen en door je tuin groen en bio divers in te richten. Op deze manier maak je je leefomgeving uitnodigend voor de natuurlijke vijanden van de rupsen.