kamp autoluw
kamp autoluw

Autoluwe binnenstad én autoluwe Kamp

Een centrum dat het domein is van voetgangers en fietsers. Waar je je lopend en fietsend veilig kunt verplaatsen en je ontspannen kunt genieten van de historische binnenstad en het winkel- en horeca-aanbod. Een langgekoesterde wens van ons, die gaat uitkomen. Met het voorstel dat deze maand in de gemeenteraad wordt besproken zijn we bijna tevreden. Wij willen graag een toevoeging: ook de Kamp autoluw. Daar hebben we een voorstel voor ingediend. Ook willen we graag na een jaar evalueren.

De autoluwe binnenstad is een van de zaken waarvoor we ons tijdens de coalitieonderhandelingen hard hebben gemaakt. En met succes: de gemeenteraad beslist op korte termijn over het weren van auto’s die niet thuishoren in het centrum.
Geen doorgaand verkeer meer, alleen bewoners en mindervaliden hebben nog onbeperkt toegang. Distributievoertuigen en bezoekers van bewoners mogen er eventjes in. Distributie alleen binnen venstertijden, die voor ‘groene vervoerders’ ruimer zijn. Bewoners kunnen hun bezoekers via een app toegang geven om een passagier of lading af te zetten, maar deze auto’s moeten daarna meteen de parkeergarage in als ze in het centrum willen blijven. Ook de andere bezoekers van het centrum parkeren in de parkeergarages. Op een flink aantal plekken verdwijnen de parkeerplaatsen uit de straten.

Een fantastische impuls voor de leefbaarheid, toegankelijkheid en het aanzicht van ons centrum.

 

Wij zijn dan ook erg blij met dit voorstel. Je leest het hier. We hebben twee wijzigingsvoorstellen ingediend. In het eerste vragen we om een evaluatie na een jaar, zodat we kunnen bepalen wat de effecten zijn. Is het leefbaarder geworden? Kunnen we het autoverkeer nog verder beperken?

Ons tweede voorstel gaat over de Kamp

Over de veiligheid voor voetgangers en fietsers op de Kamp maken we ons al langere tijd zorgen. Het is geen pretje om als fietser over de Kamp te moeten. Er is nauwelijks ruimte voor fietsers op de weg en er is overlast van in- en uit parkerende auto’s en vrachtwagens die op de weg staan te lossen. Voor de voetganger is de stoep een hindernisparcours door geparkeerde fietsen en uitstallingen van winkels. Dat kan en moet beter.

Wij willen daarom de Kamp gelijktijdig met de invoering van de autoluwe binnenstad aanpakken. Het eerste dat daarvoor moet gebeuren is zorgen dat er geen onnodig autoverkeer over de straat gaat. We stellen voor om de betaalde parkeerplaatsen die het college van b. en w. wilde laten bestaan, te schrappen. Je hoeft dan niet meer met je auto de Kamp op om te kijken of er toch een plekje bij een meter is; je weet dat je daar niet kan parkeren. Ook de vergunningplaatsen die het college voorstelt, vinden wij niet nodig: er zijn in de schil rond het autoluwe gebied nog genoeg betaalde plekken die we kunnen omzetten in vergunningplaatsen voor bewoners.

Alleen mindervaliden kunnen dan nog op de Kamp terecht. Wel zo duidelijk voor iedereen.

Stap twee is de vrijgevallen parkeervakken inzetten voor fietsparkeren, groen en extra laad- en losruimte. De stoepen worden dan vrij van fietsen en we willen dat er handhaving plaatsvindt op de uitstallingen van winkels. Zo is de stoep weer toegankelijk. Dit alles vooruitlopend op een grotere herinrichting per 1 januari 2021.

Wij denken dat ook de Kamp daarmee veilig, leefbaar en aantrekkelijk wordt. Straks lekker lopend of fietsend in en naar de stad, daar is het ons om te doen! Je leest het amendement hier.

Op 29 oktober spreekt de gemeenteraad over het voorstel. Je kunt daar inspreken. Meld je dan aan bij griffie@amersfoort.nl

In november stemt de raad over het voorstel en de wijzigingsvoorstellen en moties.