Astrid Janssen presenteert Regenboog Stembusakkoord

Astrid Janssen, lijsttrekker van GroenLinks Amersfoort, presenteerde vanavond, 8 februari, het Amersfoorts Regenboog Stembusakkoord. Dit initiatief is tijdens het eerste Regenboogdebat in Amersfoort met applaus ontvangen door de negen partijen die aanwezig waren.
GroenLinks hoopt dat elke politieke partij die actief is in Amersfoort dit Regenboog stembusakkoord ondertekent en dat we aan al onze inwoners laten zien dat wij artikel 1 van de grondwet omarmen.

 

Zolang 'homo' nog het meest gebruikte scheldwoord is op school, twee mannen niet hand in hand durven te lopen op de Hof en Voetbal Inside de spot drijft met transgenders is er nog veel werk aan de winkel. Wij willen dat elk kind zich veilig voelt op school, dat elk mens mag en kan zijn wie het wil en dat we in Amersfoort daarin één lijn trekken.

Het Regenboog Stembusakkoord zal naar verwachting zorgen voor breed draagvlak in de nieuwe gemeenteraad voor een ambitieus Amersfoorts LHBTI-emancipatiebeleid. Wie het akkoord ondertekent, zegt zich in de komende raadsperiode in heb spannen om maatregelen uit te voeren die onder meer zorgen voor verankeren van inclusief beleid met aandacht voor LHBTI’s en concrete plannen vast te leggen in een actieprogramma; zich in te zetten op het gebied van veiligheid, onderwijs, zichtbaarheid, zorg, voor kwetsbare groepen, op de werkvloer etcetera. Alleen in de partijprogramma's van GroenLinks, VVD en D66 worden LHBTI expliciet genoemd.