Astrid Janssen beoogd lijsttrekker GroenLinks voor gemeenteraadsverkiezingen

Astrid Janssen is de beoogd lijsttrekker voor GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Janssen, nu raadslid voor de partij, heeft volgens de kandidatencommissie van GroenLinks een sterk eigen groen profiel en is een scherp debater. Dat maakt haar bijzonder geschikt om de lijst aan te voeren. ‘Astrid staat voor een eerlijk en duurzaam Amersfoort’, zegt de kandidatencommissie in haar advies aan de leden.

De leden beslissen op de ledenvergadering in november over de voordracht van Janssen en de overige kandidaten.

Janssen (41) is sinds 2014 actief voor GroenLinks in Amersfoort. In de raad houdt zij zich vooral bezig met duurzaamheid, ruimtelijke ordening, groen, stedelijk beheer en economie. Zij was een van de drijvende krachten achter de Groenvisie. Ze was eerder politiek actief; in haar studententijd was ze een periode wethouder in Delft namens een studentenpartij.

Janssen zelf is opgetogen over haar voordracht. ‘De komende jaren gaat het erom spannen in de stad of we doorgaan met ‘een beetje duurzaam’ of dat we echt kiezen voor een meer toekomstgerichte stad waar het aangenaam wonen is. Ik ben ervan overtuigd dat GroenLinks daar een leidende rol in kan spelen.’

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was fractievoorzitter Frans Prins lijsttrekker. Prins stelt zich niet opnieuw kandidaat voor de raad. De overige kandidaten op de lijst worden volgende maand bekendgemaakt.