Asielzoekers zijn welkom in Amersfoort

Op 7 oktober nam de gemeenteraad van Amersfoort een motie van GroenLinks en ChristenUnie aan met de strekking dat asielzoekers welkom zijn in onze stad. Het is een belangrijke uitspraak, waarin we laten weten dat de inwoners van Amersfoort zich verbonden voelen met de vluchtelingen.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld nog niet zoveel vluchtelingen geteld als nu. Op heel veel plekken zijn er brandhaarden en afgelopen zomer heeft veel ellende teweeggebracht heeft, en dat heeft ook Amersfoorters geraakt.

De meeste vluchtelingen weten op eigen gelegenheid Nederland te bereiken. Nederland neemt ook zelf enkele Syrische vluchtelingen op, al zijn dat er heel weinig in vergelijking met bijvoorbeeld Noorwegen of Duitsland. Het aantal asielzoekers dat zich gemeld heeft, is in de eerste helft van 2014 al vrijwel even groot als in heel 2013. Deze mensen hebben een veilige plek nodig om te wachten op een besluit over hun verblijfsvergunning en hun kinderen moeten naar school.

Wat kunnen wij als Amersfoort betekenen in deze situatie? Wij onderhouden een monument dat de Belgische vluchtelingen ons na de Eerste Wereldoorlog gaven als dank voor onze gastvrijheid. Het minste wat wij op dit moment kunnen doen is laten weten dat vluchtelingen ook nu in onze stad welkom zijn. En daarover diende GroenLinks op 7 oktober samen met de ChristenUnie een motie in.

En in de aanloop naar de bespreking daarvan hebben we met vele raadsleden over deze motie gesproken. Wat staat erin en wat staat er niet in? In de motie zeggen we dat wij als inwoners van Amersfoort ons betrokken voelen bij de schrijnende situatie van vluchtelingen; dat we bij een aanvraag van het COA voor uitbreiding van het aantal asielplaatsen daar in beginsel positief tegenover staan en we dragen het college op het COA te faciliteren bij het realiseren van een uitbreiding van het aantal asielzoekersplaatsen.

Sommige raadsleden vonden dat te weinig concreet. En als we dan samen zochten naar een concretere verwoording, dan werd het weer te precies. Anderen vonden dat er eerst maar een vraag van het COA moest liggen en dat we dan konden zeggen dat er draagvlak is. Het COA gaf aan dat juist de steun vooraf, zonder concrete opdracht of verwachtingen zeer welkom is.

Na een pittig debat over wat faciliteren dan precies betekende en over de moeite die het kost om asielzoekers op te nemen, lieten de meeste gemeenteraadsleden hun hart spreken. Van de 39 raadsleden stemden zeiden er 35: Asielzoekers zijn welkom in Amersfoort! 
Een barmhartige uitspraak in een tijd van verharding.