In Amersfoort geeft zo’n twintig procent van de inwoners aan last te hebben gehad van discriminatie. En discriminatie mag gewoon niet, artikel één van onze grondwet is daarover glashelder. Het is heel goed dat er nu een lokale beleidsnota komt, zodat we discriminatie en racisme als gemeente makkelijker en sneller kunnen aanpakken.

Het peilingsdocument dat er nu ligt, geeft richting aan het anti-discriminatiebeleid en is opgesteld aan de hand van gesprekken met horecamedewerkers, slachtoffers van discriminatie, professionals en mensen in de stad.

Er kwamen zaken naar voren die voor mij persoonlijk, gezien mijn levenservaring niet schokkend zijn, maar die echt de nodige aandacht vragen. Als je bijvoorbeeld leest welke verklaringen horecaondernemers en -medewerkers geven voor het weigeren van mensen met een bepaalde etnische achtergrond…  Eén van de argumenten is: ‘negatieve ervaringen met een groep leiden onbewust tot het automatisch weigeren van andere groepen met dezelfde achtergrond’. Hiermee geven zij gewoon aan dat discriminatie van bepaalde groepen wel degelijk voorkomt. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld makelaars en zelfs bij woningbouwverenigingen komt discriminatie nog steeds voor.

We moeten er daarom niet voor terugdeinzen ook sanctiemogelijkheden in de anti-discriminatienota op te nemen, om het nu eindelijk goed aanpakken. Niet alleen preventief, ook repressief. Je kunt dan denken aan sanctiebeleid van een waarschuwing tot een boete en in extreme gevallen sluiting. Wij staan voor gelijkheid en gerechtigheid en ondernemers en organisaties die blijven discrimineren moet je sancties kunnen opleggen. Dat is onze inzet.

Eind dit jaar komt verantwoordelijk wethouder Cees van Eijk met een definitief voorstel voor de anti-discriminatienota. Daar zullen wij opnieuw nauwkeurig naar kijken en we zullen eventueel aanpassingen voorstellen. Al verwacht ik niet dat dat nodig is, gezien de inzet van de ambtenaren en de wethouder."

Het is goed om discriminatie aan te pakken daar waar het plaatsvindt, vindt ook wethouder Van Eijk. Hij zegt: “Iedereen in Amersfoort moet zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen en mee kunnen doen in onze stad. Zonder vooroordelen, uitsluiting of discriminatie."

Parlementair onderzoek

Landelijk staat het thema eveneens op de kaart. Naar aanleiding van een motie van GroenLinks en de VVD start de Eerste Kamer een parlementair onderzoek naar discriminatie en hoe discriminatie ‘meer fundamenteel’ kan worden bestreden. Daarbij moet vooral aandacht zijn voor de wetgevingskant, want hoewel discriminatie bij wet verboden is, komt het in de praktijk veel voor.