Uitgelicht

Gekozen raadsleden GroenLinks Amersfoort: v.l.n.r. Frans Prins, Hiske Land, Astrid Janssen
Gekozen raadsleden GroenLinks Amersfoort: v.l.n.r. Frans Prins, Hiske Land, Astrid Janssen

Op deze pagina vind je actuele en minder actuele onderwerpen waar we speciale aandacht voor vragen. Wat staat er in het verkiezingsprogramma, wat zijn de speerpunten voor de fractie en het bestuur, wie zijn onze gemeenteraadsleden en wat bloggen ze over het actuele nieuws, en waar kun je ons bij helpen? Op 'Uitgelicht' is hier speciale aandacht voor!

Open brief aan D66, VVD, PvdA en ChristenUnie

Via een open brief daagt de GroenLinks-fractie de coalitie van D66, VVD, PvdA en ChristenUnie uit om een achttal onderwerpen op te nemen in het coalitieakkoord, naast een aantal belangrijke punten die al zijn overgenomen in het advies van de informateur.

Geachte fractievoorzitters van D66, VVD, PvdA en ChristenUnie,

Donderdag 3 april 2014 overhandigde informateur Marcel Fränzel zijn advies aan de burgemeester van Amersfoort. In dat advies werden D66, de VVD, de PvdA en de ChristenUnie als de nieuwe bestuurders van de stad naar voren geschoven. Jammer dat GroenLinks ondanks de uitstekende en constructieve samenwerking in het verleden niet uitgenodigd is met D66, VVD en PvdA door te gaan. We zijn wel positief over uw voornemen met alle partijen in de raad samen te werken.

Op enkele hoofdpunten heeft u GroenLinks al gevonden. In het advies van de informateur zijn een aantal belangrijke punten die GroenLinks in het gesprek met de informateur op tafel gelegd heeft, overgenomen. Dit zijn: niet verder bezuinigen op cultuur, voldoende financiële sociale reserve voor tegenvallers bij de decentralisaties en het fors inzetten op duurzaamheid.

Samenwerken gaat voor ons echter verder dan selectief shoppen uit een wensenlijst. Via deze open brief daagt de GroenLinks-fractie de beoogde coalitie dan ook uit om de onderstaande onderwerpen op te nemen in uw coalitieakkoord:

  1. Volledige herplant van bomen en groen rondom de Kersenbaan;
  2. Duurzaamheid als economische visie: te beginnen met het snelloket voor duurzame ondernemers en burgerinitiatieven;
  3. Aanpak van de verkeersveiligheid van de Leusderweg en Noordewierweg met vrijliggende fietspaden;
  4. Ongedaan maken van de 3,1 miljoen euro korting op onderwijs, want dat zou een halvering van het budget voor onderwijsbeleid betekenen;
  5. Bij infrastructuurprojecten groenvoorziening en –compensatie opnemen binnen projectbudget;
  6. Daadkrachtiger isoleren van sociale huurwoningen;
  7. Amersfoort als CO2-neutrale stad in 2030;
  8. Realiseren van (snel)fietsverbindingen naar Soest en Bunschoten.

Over deze punten kunt u met ons zaken doen. We zijn benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Frans Prins
(fractievoorzitter GroenLinks Amersfoort)