Wonen

Amersfoort heeft dringend meer woningen nodig, zowel voor jongeren, ouderen als gezinnen. Er is vooral grote behoefte aan sociale huurwoningen. Een wachttijd van 7 tot 9 jaar voor een sociale huurwoning is voor GroenLinks niet acceptabel. Wij willen dat corporaties weer gaan doen waar ze ooit voor zijn opgericht, namelijk het verhuren en beheren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een smalle beurs. Het is voor veel mensen in Amersfoort met een laag of middeninkomen steeds moeilijker om in de stad te blijven wonen en de almaar stijgende huren te betalen. In het verleden zijn veel sociale huurwoningen dicht bij elkaar gebouwd. Zo zijn in onze stad wijken ontstaan waar teveel mensen bij elkaar wonen die in een kwetsbare positie verkeren, of waar integratie wordt bemoeilijkt door een eenzijdige samenstelling van de wijk. Sociale huurwoningen verspreiden door de stad helpt om het ontstaan van ‘kansarme buurten’ tegen te gaan. We zetten ons in voor meer huisvesting voor werkende of studerende jongeren, bijvoorbeeld door versnelde transformatie van leegstaande kantoren. Als het gaat om bouw van nieuwe woningen, is voor ons energieneutraal en aardgasvrij bouwen de norm.

Dit is wat wij willen:

  • We brengen doorstroming vanuit sociale huurwoningen naar middeldure huur- en koopwoningen op gang.
  • Verdere ombouw van verouderde bedrijventerreinen naar woongebied. Denk aan het oostelijke gedeelte van bedrijventerrein De Isselt. Als dit betekent dat de ROVA moet verhuizen, zorgen we daarvoor.
  • Flink bouwen in het goedkopere en middeldure segment. We gaan voor verdichting van de stad. Liever de hoogte in dan in het groen bouwen. Door gebruik van de hoogte kan de ruimte om een gebouw groener blijven. Dit is goed voor de leefbaarheid.
  • Collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) levert een goede bijdrage aan een verscheidenheid van het woningbestand. De gemeente moet het cpo-groepen daarom makkelijker maken projecten te ontwikkelen.
  • De ‘ademruimte’ tussen Amersfoort en de omliggende dorpen willen we bewaren.
  • Sociale huurwoningen beter over de stad verspreiden.
  • Een deel van de behoefte aan woningen kan ook in de omliggende gemeenten worden vervuld. Dit betekent wel dat betere OV-verbindingen naar Soest en Leusden nodig zijn.
  • Pas als alle opties uitgeput zijn vinden we dat er ook in Vathorst-West (Bovenduist) kan worden gebouwd. Voorlopig is dat wat ons betreft niet aan de orde.
  • Niet bouwen in Hoogland-West en Stoutenburg-Noord. We beschermen deze waardevolle natuurgebieden.
  • We onderzoeken hoe we de OZB als instrument kunnen gebruiken om energiebesparing te stimuleren.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA