Vluchtelingen en migranten

Een open samenleving is een gastvrije samenleving. Amersfoort biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Dat betekent dat we ook aandacht hebben voor de bagage die ze in hun vlucht hebben opgedaan of meegenomen. We trekken harde grenzen als het gaat om racisme en discriminatie. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen. Tolerantie is in onze samenleving een belangrijke waarde die we de integrerende vluchtelingen willen meegeven. 
Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. GroenLinks wil inwoners actief betrekken bij de vestiging van nieuwkomers. De beste integratie vindt plaats door onderling contact. De gemeente is daar verantwoordelijk voor en draagt hier actief aan bij. In Amersfoort zijn al veel vrijwilligers actief in de integratie van statushouders. Wij waarderen deze inzet.

Dit is wat wij willen:

  • Wij zijn tegen het uitzetten van uitgeprocedeerde vluchtelingenkinderen uit het AZC als zij langer dan 5 jaar in Nederland verblijven.
  • Door vroegtijdige opsporing en aandacht voor opgelopen trauma’s bij vluchtelingen voorkomen we leed bij de mensen en hun omgeving.
  • Behoud en versterking van de goede relatie met NVA (centrum voor integratie en participatie). Waar nodig kan de gemeente helpen in de ondersteuning richting ondernemers om statushouders zo snel mogelijk aan werk te helpen.
  • We zien dat veel van de problemen bij jongeren met een migrantenafkomst en vluchtelingen cultuur gerelateerd zijn. Veel nieuwkomers met kinderen worstelen met het verschil van waarden en normen met het land van herkomst. We willen specifiek voor deze jongeren trajecten opzetten. Ouders worden hierbij betrokken.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA