Verkeer: fiets en OV

Amersfoort is steeds drukker, met meer gemotoriseerd verkeer dat meer kilometers maakt. Hoogste tijd om de slag naar duurzame mobiliteit te maken. In doorstroomroutes voor auto’s is de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd. Voor GroenLinks is het wel genoeg zo. Wij willen dat investeringen gericht zijn op de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer. Dat zijn betere oplossingen voor mobiliteitsproblemen.

Dit is wat wij willen:

  • Versneld uitvoeren van het Fietsplan. Hierin staan veel goede maatregelen om fietsen te stimuleren - zoals snelfietsroutes - maar waar nu onvoldoende geld voor gereserveerd is.
  • We maken samen met ondernemers een Deltaplan dat ertoe leidt dat in 2025 alle distributie binnen de ringweg duurzaam is. Ook de Waterlijn gaat elektrisch.
  • Nieuwe woon- en kantoorgebieden worden ontworpen vanuit groene ruimte, routes voor fietsen, lopen en openbaar vervoer, met voorzieningen voor deelauto’s en hubs voor stedelijke distributie.
  • Op drukke plekken moeten het autoverkeer en fietsverkeer zoveel mogelijk worden “ontvlecht” door ruime, vrij liggende fietspaden aan te leggen. In straten waar auto’s en fietsen de weg delen, moet de snelheid worden verlaagd naar 30 km/uur. Waar het kan moeten straten worden ingericht als fietsstraat, waar de fiets voorrang heeft en auto’s ‘te gast’ zijn.
  • Verkeerslichten moeten fietsvriendelijk worden afgesteld, zodat de doorstroming van het fietsverkeer wordt verbeterd.
  • We versnellen het proces van herinrichting van het Stationsplein en de bijbehorende fietsenkelders. Als dat niet mogelijk is, willen we desnoods eerst een tijdelijke oplossing voor het nijpende tekort aan fietsparkeerplaatsen.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA