Veiligheid

Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of mishandeld. De gemeente en wijkteams werken met bewoners en ondernemers aan de sociale veiligheid. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Voorkómen van criminaliteit is nog beter. We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen. We willen meedoen aan de landelijke proef rond legaliseren van softdrugs.

Dit is wat wij willen:

  • Camera’s in de binnenstad die geen duidelijk veiligheidsdoel hebben in overleg met de eigenaren verwijderden of verplaatsen.
  • Een geïntegreerde aanpak van jonge veelplegers. Daarbij komen hulpverlening, school, zorg, gezinsbegeleiding, politie, justitie en reclassering allemaal samen om de individuele oorzaken van crimineel gedrag door kinderen en jongeren bij de wortel aan te pakken.
  • De buurtvaders krijgt een meer centrale en adviserende positie in het politieapparaat en in de buurt.
  • ‘Hangen’ in de openbare ruimte mag. Ook als je jong bent en een petje draagt. Hinderlijk aanwezig zijn niet. GroenLinks blijft zich inzetten voor meer contact en dus meer begrip tussen jongeren en andere buurtbewoners. De jongerenwerkers blijven hiervoor ruim beschikbaar.
  • Meer coffeeshops in de stad, om zo de overlast van de bestaande shops te bestrijden.
  • Een vergunningensysteem voor smartshops. Een dergelijk systeem ontbreekt in Amersfoort terwijl er wel een aantal smartshops is gevestigd in de stad. Wij willen een voorziening in Amersfoort waar mensen kosteloos hun drugs kunnen laten testen, zoals de regionale GGD op veel festivals al kosteloos doet.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA