Sport

Net als kunst en cultuur zorgt sport voor verbinding en identiteit. Sport is onmisbaar voor een gezonde samenleving. Drie op de vier Amersfoorters sport minstens één keer per maand. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, maar zolang we blijven rekenen in aantal keer per maand in plaats van aantal keer per week, is er nog werk aan de winkel, vindt GroenLinks. Wij brengen het liefst alle Amersfoorters wekelijks enkele keren in beweging. Er zijn veel verschillende sporten en sporters in Amersfoort, met verschillende ambities en wensen. GroenLinks wil dat al die sporters zo goed mogelijk aan hun trekken komen en dat iedereen op eigen niveau kan sporten. Sport op maat dus. 


Dit is wat wij willen:

  • Gemeente, sportverenigingen, ASF en SRO werken goed samen bij het realiseren van de verschillende ambities. We ondersteunen sportverenigingen bij het maken van een toekomstvisie, het werven en scholen van vrijwilligers en stimuleren samenwerking tussen verenigingen onderling en de samenwerking met het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen.
  • Meer buurtsportcoaches, versterken van de verbinding tussen buurt en onderwijs
  • Meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte. Bij de aanleg en renovatie van woonwijken vanaf het begin rekening houden met sport- en speelvoorzieningen
  • Gevarieerd aanbod sport- en bewegingsactiviteiten voor senioren, afgestemd op hun behoeften en interesses.
  • Maximale leeftijd voor het jeugdsportfonds verhogen van 16 naar 18 jaar en op termijn naar 23 jaar. Invoering van een sportkaart voor scholieren en studenten, in samenwerking met MBO en HBO scholen.
  • Onderzoek naar een sportpas waarmee mensen met een smalle beurs in de daluren gebruik kunnen maken van een sportaccommodatie.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA