Schone lucht

Op een aantal plekken in Amersfoort dreigt een overschrijding van de norm voor schone lucht. GroenLinks wil niet wachten met maatregelen tot het maximaal toelaatbare is bereikt. We willen voorkomen dat onze inwoners vieze lucht inademen. Dus: voorrang voor fietsers en voetgangers; het openbaar vervoer voor auto en scooter. Wij zetten in op emissievrij (uitstootvrij) goederenvervoer en ov (elektrisch, waterstof, spierkracht). We pakken vuurwerk en houtrook aan.


Dit is wat we willen:

  • We starten opnieuw de lobby richting Den Haag om de maximumsnelheid rond Amersfoort naar 80 km/u te brengen.
  • Geen tweetakt scooters (en geen tuktuks) in Amersfoort.
  • We maken maximaal gebruik van onze mogelijkheden om uitstoot van houtrook te voorkomen en te beperken.
  • We werken toe naar een vuurwerkvrij Amersfoort.
  • Een milieuzone invoeren in delen van de stad waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Op die manier kunnen de meest vervuilende auto’s en vrachtauto’s worden geweerd.
  • Wij willen dat net als kerstboomverbranding, de paasvuren stoppen.

 

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA