Privacy en de slimme stad

GroenLinks staat voor bescherming van de privacy. Wanneer opslag van persoonsgegevens noodzakelijk is, zorgt de gemeente voor maximale bescherming van de privacy. Datalekken zijn onacceptabel. De gemeente moet persoonlijke gegevens beter beveiligen en zich meer bewust zijn van de impact die datalekken hebben voor de betrokkenen. Wij zien dat in de gemeentelijke organisatie te weinig specifieke kennis is om hiermee adequaat om te gaan. Tegelijkertijd is de slimme stad in opkomst. Dit kan leiden tot verbeteringen zoals beter crowd management bij evenementen en betere inzet van maatregelen tegen luchtvervuiling en geluidsoverlast of betere verdeling van parkeerdruk of snellere doorstroming voor het fietsverkeer. De doorontwikkeling van de slimme stad mag niet ten koste gaan van de bescherming van de privacy.

Dit is wat wij willen:

  • De gemeente moet op cruciale plekken in de organisatie mensen aanstellen die kennis hebben van databescherming.
  • De vraag welke persoonlijke informatie gedeeld mag worden en met wie, wordt expliciet voorgelegd aan de gemeenteraad, uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving.
  • GroenLinks is voor uitbouw van het concept ‘de slimme stad’. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de privacy van mensen gewaarborgd blijft. Mensen hebben het recht om niet gevolgd te worden zolang er geen concrete aanleiding toe is.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA