Onderwijs

Elk kind in Amersfoort moet zich goed kunnen ontwikkelen. Het mag niet uitmaken of ouders veel of weinig te besteden hebben, hoe goed zij zichzelf hebben kunnen ontwikkelen of waar ze vandaan gekomen. Waar nodig geven wij kinderen en jongeren een extra steuntje. Denk aan voor- en vroegschoolse educatie, huiswerkbegeleiding en het taaltraject voor nieuwkomers. Wij vinden het wenselijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs volgen in hun eigen wijk. GroenLinks ziet het aantal ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen graag afnemen en wil segregatie voorkomen en bestrijden. Het verdwijnen van HBO-opleidingen uit Amersfoort vinden we een slechte ontwikkeling; voor het onderwijsaanbod en voor de dynamiek in onze stad.

Dit is wat wij willen:

  • GroenLinks gunt alle kinderen die dat nodig hebben huiswerkbegeleiding. Er is voor drie jaar geld beschikbaar gesteld voor kinderen uit arme gezinnen. Op ons initiatief is de doelgroep vergroot naar gezinnen met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. Wij willen deze regeling na drie jaar voortzetten, mits succesvol gebleken.
  • We koesteren succesvolle ABC’s (Amersfoortse Bredeschool Combinaties) waar kinderopvang, buitenschoolse activiteiten, (jeugd)zorg en welzijn intensief samenwerken.
  • Alle leerlingen in Amersfoort moeten goed onderwijs ontvangen in gezonde, duurzame gebouwen. Veel schoolgebouwen in Amersfoort zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige functionele eisen.
  • Groene schoolpleinen zouden de norm moeten zijn in onze stad. Alle kinderen hebben het recht om buiten te spelen tussen de struiken en de bomen.
  • Voor laaggeletterden (12% van de inwoners, jongeren en volwassenen) zijn er dichtbij huis mogelijkheden om te leren lezen en schrijven. Betaalbare voorschoolse educatie en een grotere diversiteit binnen de groepen creëren zodat kinderen kunnen leren van elkaar.
  • Goede informatie voor ouders over de scholen in hun wijk. Een scholentocht waardoor ouders gezamenlijk op laagdrempelige wijze scholen bezoeken. Een centraal aanmeldloket helpt voorkomen dat populaire scholen snel vol zijn met een eenzijdig samengestelde schoolbevolking.
  • Leerlingenvervoer voor kinderen in de basisschoolleeftijd die zijn aangewezen op onderwijs buiten hun eigen wijk. Kinderen moeten naar de best passende school kunnen, ongeacht afstand.
  • In gesprek met onderwijsinstellingen over aantrekkelijk maken van onderwijsaanbod (MBO en HBO) en stad voor studenten.
  • Groene schoolpleinen bij alle scholen en “groene” kinderopvang.
  • De gemeente realiseert jaarlijks tenminste 20 stagemogelijkheden in de eigen organisatie. Daarmee geeft de gemeente tevens het goede voorbeeld aan bedrijven.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA