Omgevingswet

De gemeente voert deze raadsperiode de omgevingswet in. Hierdoor veranderen de regels over de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Zo krijgt de gemeente bijvoorbeeld meer ruimte om zelf afwegingen te maken over hoe we in onze stad omgaan met regelgeving rond geluid, luchtkwaliteit, woningbouw en duurzame energie.

Dit is wat wij willen:

  • GroenLinks wil dat de gemeente Amersfoort deze ruimte optimaal benut om zaken te realiseren die wij belangrijk vinden, zoals een groene en gezonde leefomgeving, schone lucht, betaalbare woonruimte, circulair bouwen, schone energie en duurzame mobiliteit.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA