Mensen met een beperking

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de Rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Nu komt het aan op uitvoering op lokaal niveau. De inclusieve samenleving vraagt ook om een inclusieve economie. Iedereen die kan werken, doet het ook. Het lukt echter niet iedereen om (meteen) aan de slag te komen. Dan hebben we als gemeente een opdracht om mensen te begeleiden richting werk. We zijn trots op de ondernemers die beschutte werkplekken leveren. Of het nu om horeca gaat of om fietswerkplaatsen, met werk kom je verder. Als je echt geen kans meer maakt op de arbeidsmarkt en wel een bijdrage levert, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger, kan zinloos solliciteren achterwege blijven.

Dit is wat wij willen:

  • Amersfoort geeft als gemeente zelf invulling aan dit verdrag en stimuleert daarnaast maatschappelijke partners en ondernemers om er ook mee aan de slag te gaan. Amersfoort wordt goed toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente behoort haar dienstverlening en communicatie ook af te stemmen op mensen met een beperkte digivaardigheid en laaggeletterdheid.
  • Voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk, zoekt de gemeente naar  alternatieven: scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA