Kunst en cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open stad hoort ook een goed cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Verbeeldt werelden die er niet zijn; verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Kunst draagt ook bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. We vinden het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. In de jaren die achter ons liggen is sterk bezuinigd op kunst en cultuur. Hoe moeilijk ook, deze bezuinigingen hebben ook geleid tot innovatie in de sector. De sector heeft echter geen vet meer op de botten. Amersfoort is wat inwonertal betreft de 15de stad van Nederland - het cultuuraanbod hangt rond de 32ste plaats. We willen een inhaalslag. De komende jaren kunst en cultuur niet confronteren met nieuw beleid maar versterken en de kans geven de huidige ontwikkelingen door te zetten.

Dit is wat wij willen:

  • Poppodium Fluor een eerlijke kans geven door de uitstaande lening voor hen af te lossen, omdat de huurconstructie in De Nieuwe Stad (door de gemeente bedacht) de organisatie ernstig benadeelt.
  • Herontwikkeling van De War als brede broedplaats mogelijk maken, zowel wat locatie als financiën betreft.
  • Scholen in de Kunst in de gelegenheid stellen het ingeslagen beleid verder te implementeren, met name de activiteiten die (mede) een maatschappelijk doel dienen zoals Young Leaders, Kinderen ontdekken Muziek, en Wijk- of Leerorkest.
  • Leeftijdsgrens van het Jeugdcultuurfonds optrekken tot 18 jaar, daarna tot 23 jaar, zo mogelijk in samenwerking met HU Amersfoort en de MBO’s.
  • Amersfoort in C de kans geven Museum Flehite te herontwikkelen tot een museum met smoel en lef.
  • Braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen en andere rafelranden van de stad zijn van grote waarde voor stedelijke cultuur. De gemeente brengt dergelijke plekken in kaart en ondersteunt culturele initiatieven om daar te landen.
  • Subsidies handhaven voor amateurkunst
  • Innovatieve en originele evenementen faciliteiten.
  • De 'roetveegpiet' introduceren o.a. bij de Sinterklaasoptocht in Amersfoort. Zwarte Pieten zijn niet meer van deze tijd.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA