Dit is wat wij willen:

  • Inwoners stimuleren om energie-coöperaties op te richten zodat het rendabeler wordt om meer oppervlak op bestaande daken te vullen met zonnepanelen.
  • Lokale opslag van energie in elektrische auto’s of andere technologie ondersteunen.
  • Het beleid voor het opvangen van zonne-energie op daken verruimen. Ook in de binnenstad en in beschermde stadsgezichten zijn met de huidige technologie goede inpassingen mogelijk.
  • Voor elke wijk stellen we een routekaart op voor energiebesparing en overschakeling op duurzame warmte.
  • We gaan een jaarlijkse klimaattop houden in Amersfoort met als doel om met bewoners, woningcorporaties, bedrijven en verduurzamers te praten over de kansen, problemen en oplossingen bij de aanpak van de verduurzaming van de stad.
  • Een subsidieregeling voor de verduurzaming van oude woningen met een lage WOZ-waarde.
  • De openbare verlichting volledig vervangen door ledverlichting.
  • De gemeente gaat samen met winkeliers inzetten op besparing: deuren dicht, ledverlichting toepassen en terrasverwarming afschaffen.
  • Gemeente Amersfoort maakt afspraken met woningcorporaties Portaal, Alliantie en Omnia Wonen over het versneld energiezuinig maken van huurwoningen. De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor niet stijgen.