Dit is wat wij willen:

  • Minimaregelingen zijn ruim: voor kinderen én volwassenen is er ondersteuning op het gebied van schoolkosten, kledingkosten en deelname aan het sociale leven.
  • Informatie over regelingen behoort gemakkelijk toegankelijk te zijn voor iedereen. Mensen met een verstandelijke beperking of laaggeletterden vallen nog vaak buiten de boot.
  • We gaan experimenteren met het overnemen van schulden. Wie altijd over geld tobt, heeft weinig ruimte om met andere zaken bezig te zijn. De schuld overnemen is op korte en langere termijn veel beter voor de mensen zelf. Maar ook voor de schuldeisers en voor de gemeente. We besparen niet alleen op de kosten van bewindvoering, maar uiteindelijk ook op uitkeringen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening en ziekteverzuim.
  • GroenLinks wil verder gaan experimenteren met het basisinkomen in Amersfoort.
  • Een experiment met soepelere regels voor mensen in de bijstand. Actief deelnemen en inzet moet beloond worden: stoppen met sollicitatieverplichtingen voor mensen die eigenlijk geen kans (meer) maken op werk.
  • Er is meer inzet op preventie van armoede, zowel bij de gemeente als bij de charitatieve organisaties.
  • Het fors gestegen aantal jonge schuldenaren in Amersfoort terugdringen en inzetten op het voorkomen van schulden door jongeren goede voorlichting te geven.
  • Wij willen de huisvesting van voedsel-, kleding-  en speelgoedbank voor 10 jaar garanderen.
  • Met werkgevers en scholen willen we de discriminatie van schoolverlaters met een migratieachtergrond tegengaan.
  • Met een goede begeleiding vanuit NVA en de lokale ondernemers kunnen we statushouders aan werk helpen. Nieuwkomers zouden vanaf de eerste dag actief moeten kunnen zijn.