Dit is wat wij willen:

  • Samen met bedrijven en gebouweigenaren de route van het Stationsplein naar de binnenstad opknappen en vergroenen. Dit gebied is zeer goed bereikbaar en trekt toch geen nieuwe huurders door de hoge prijzen en slechte uitstraling.
  • Hergebruik van materialen zorgt ervoor dat we veel minder nieuwe grondstoffen nodig hebben en dat we minder afval hoeven te verwerken. Met name in de bouw biedt dit veel kansen. De gemeente Amersfoort is al begonnen met het aanjagen van deze circulaire economie en dit willen we doorzetten.
  • Universiteit SOMT biedt een master in Fysiotherapie en ontwikkelt een campus. Dit zien wij als een uitnodiging om samen met de universiteit, het ziekenhuis en de verzekeraars te kijken naar verdere werkgelegenheidsontwikkeling op het gebied van gezondheid.
  • De rol van ICT in het werk blijft groeien. Amersfoort is daarin sterk. Dit willen we bestendigen en uitbouwen. Het is wel van belang dat het onderwijs hier goed op aansluit.
  • Onze gemeente is een logistiek knooppunt in Nederland. Dat biedt ons de kans om een impuls te geven aan de verduurzaming van mobiliteit in Amersfoort én Nederland. Te denken valt aan het vestigen van een waterstoftankstation in onze gemeente. Auto’s, bussen en vrachtverkeer kunnen op waterstof gaan rijden.
  • Amersfoort kent veel zelfstandig ondernemers: kunstenaars, grafici, ICT-ers, tekstschrijvers, coaches, begeleiders en zo meer. Voor hen willen we voldoende werkruimte en ontmoetingsgelegenheid.
  • De gemeente denkt creatief mee met ondernemers. Dat geldt niet alleen voor de grotere ontwikkelaars, maar juist ook voor de kleine of startende ondernemers. Voor hen willen we meer ruimte creëren.
  • Bij het aantrekken van bedrijven zoeken we in het bijzonder naar ondernemers die werkgelegenheid voor MBO’ers bieden.