De sociale gemeente

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Amersfoort laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school en om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. In zorg en onderwijs staat aandacht voor de mens centraal, regels en structuren zijn van ondergeschikt belang. Vertrekpunt is: kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zou iedereen moeten kunnen wonen in een betaalbaar huis.

Een sociale stad:

  • GroenLinks laat mensen niet in de steek. Wie zich niet zelf kan redden, kan rekenen op steun. We accepteren geen wachtlijsten voor de zorg en jeugdhulp (incl. jeugd-ggz).
  • Armoede in onze stad is niet aanvaardbaar. Er gaat meer geld naar armoedebestrijding. Mensen met schulden moeten beter geholpen worden. Wie echt geen kans maakt op werk, hoeft niet meer te solliciteren.
  • We steunen initiatieven die jongeren helpen talenten te ontdekken en ontwikkelen en willen harde afspraken over stageplekken binnen de gemeentelijke organisatie.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA