Een sociale stad:

  • GroenLinks laat mensen niet in de steek. Wie zich niet zelf kan redden, kan rekenen op steun. We accepteren geen wachtlijsten voor de zorg en jeugdhulp (incl. jeugd-ggz).
  • Armoede in onze stad is niet aanvaardbaar. Er gaat meer geld naar armoedebestrijding. Mensen met schulden moeten beter geholpen worden. Wie echt geen kans maakt op werk, hoeft niet meer te solliciteren.
  • We steunen initiatieven die jongeren helpen talenten te ontdekken en ontwikkelen en willen harde afspraken over stageplekken binnen de gemeentelijke organisatie.