De open gemeente

In Artikel 1 van onze grondwet staat: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” GroenLinks zal zich actief en betrokken, in woord en daad inzetten om Artikel 1 van de grondwet in Amersfoort te realiseren. Dit betekent dat wij werken aan een kleurrijke gemeente waar iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. En met iedereen bedoelen we werkelijk iedereen: jongeren, ouderen, mensen met en zonder (betaald) werk, mensen met en zonder beperking, mensen met en zonder levensbeschouwing, LHBTI, hetero’s en genderneutraal. GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Wij gaan uit van vertrouwen in docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. Daarom staat het geven van ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf voorop. Transparantie in het handelen van bestuur en overheid -weten wat je aan elkaar hebt- hoort ook bij de open gemeente. Burgers moeten op een overheid kunnen vertrouwen die het eerlijke (en volledige!) verhaal vertelt.

Een open en verdraagzame stad:

  • Wij trekken extra geld uit voor kunst en cultuur om de opgelopen achterstand weg te werken. Wij investeren in en verruimen de mogelijkheden van tijdelijk gebruik voor ateliers, creatieve werkplaatsen en broedplaatsen.
  • In elke buurt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zelf activiteiten kunnen organiseren. De gemeente draagt bij waar nodig.
  • We bestrijden segregatie in onze samenleving, o.a. door betere spreiding van sociale huurwoningen over de stad. We maken ons hard voor gemengde scholen (bijvoorbeeld via een centraal aanmeldloket) vanuit de wens om kinderen al jong te leren in een afspiegeling van de samenleving te functioneren.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA