Een open en verdraagzame stad:

  • Wij trekken extra geld uit voor kunst en cultuur om de opgelopen achterstand weg te werken. Wij investeren in en verruimen de mogelijkheden van tijdelijk gebruik voor ateliers, creatieve werkplaatsen en broedplaatsen.
  • In elke buurt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zelf activiteiten kunnen organiseren. De gemeente draagt bij waar nodig.
  • We bestrijden segregatie in onze samenleving, o.a. door betere spreiding van sociale huurwoningen over de stad. We maken ons hard voor gemengde scholen (bijvoorbeeld via een centraal aanmeldloket) vanuit de wens om kinderen al jong te leren in een afspiegeling van de samenleving te functioneren.