De groene gemeente

GroenLinks wil dat inwoners van Amersfoort kunnen opgroeien in een groene en gezonde leefomgeving. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor vervoer zonder schadelijke uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten, voor energiezuinige huizen. Door nu te kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

Een schone, groene en prettige stad:

  • We kiezen voor een ambitieuze klimaataanpak. Amersfoort wordt energieneutraal. We beginnen met afkoppelen van het aardgasnet; de zon en de wind helpen ons om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. Energieneutraal bouwen wordt het uitgangspunt. We treffen maatregelen om de effecten van klimaatverandering op te vangen.
  • De binnenstad wordt autoluw; daarmee verbetert de leefbaarheid.
  • We gaan voor schone lucht voor iedere Amersfoorter en geven daarom voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. We bestrijden de effecten van vuurwerk en houtrook op de gezondheid.
  • Er is voor iedereen een plek om te wonen. We willen zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en genoeg huizen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. We offeren hiervoor geen groen op, we bouwen liever de lucht in.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA