Dit is wat wij willen:

  • Een consequente herplant van gekapte/gerooide (stads)bomen. En een inhaalslag voor de door de jaren heen verdwenen (stads)bomen.
  • Evenwichtig  beheer van onze stadsparken
  • GroenLinks is tegen het gebruik van de onkruidverdelger Roundup vanwege de schadelijke effecten van glyfosaat. De gemeente gebruikt het al enige tijd niet meer voor onkruidbestrijding. Wij willen het ook niet meer gebruiken voor het bestrijden van woekerplanten (invasieve exoten).
  • Bij bouwplannen geen grote kap plegen om vervolgens alle groenvoorzieningen weer op te moeten bouwen.
  • We stimuleren afkoppelen van de regenpijp en vergroenen van tuinen en daken.
  • Het regenwater gaat bij voorkeur de grond in en anders in het ‘regenriool’. Het gemeentelijk rioleringsplan moet hierop worden aangepast.
  • De rioolheffing kan goedkoper voor mensen die het riool zo minder belasten.