Bestuur van de stad

Het gemeentebestuur is er voor de burgers, niet omgekeerd. Dat wordt in de stad niet altijd zo ervaren. In de afgelopen periode zijn stappen gezet naar bestuurlijke vernieuwing, maar het is nog niet genoeg. Er kan meer gebruik worden gemaakt van kennis en ervaring van inwoners, bedrijven en organisaties, zowel bij beleidsontwikkeling als controle op de uitvoering.

Dit is wat wij willen:

  • Ambtenaren koppelen aan burgerinitiatieven. Dat moet voorkomen dat inwoners de weg kwijtraken en het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden.
  • Meer zeggenschap voor inwoners door op buurtniveau te werken met gelote burgerraden.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA