Afval

Wij zijn er trots op dat mede door GroenLinks het scheiden van huishoudafval in Amersfoort verder is verbeterd. Voor de doelstelling in 2030 een afvalloze stad te zijn, is echter meer nodig. Plastic, metaal en drankverpakkingen halen we vanaf 2019 in álle wijken aan huis op, wat ons betreft ook in het centrum. Restafval moeten inwoners vanaf dat moment zelf wegbrengen. Er is/komt hulp beschikbaar voor mensen die daar niet toe in staat zijn.

Dit is wat wij willen:

  • In hoogbouw en in de binnenstad laat de gemeente nog kansen liggen voor afvalscheiding. Die willen we oppakken.
  • We gaan onderzoeken hoe de scheiding van bedrijfsafval meer gestimuleerd kan worden.
  • Het percentage gescheiden afval moet in deze raadsperiode omhoog naar minimaal 75%.
  • De gemeente zet een actie op om de kwaliteit van plasticinzameling te verhogen.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA