Dit is wat wij willen:

  • In hoogbouw en in de binnenstad laat de gemeente nog kansen liggen voor afvalscheiding. Die willen we oppakken.
  • We gaan onderzoeken hoe de scheiding van bedrijfsafval meer gestimuleerd kan worden.
  • Het percentage gescheiden afval moet in deze raadsperiode omhoog naar minimaal 75%.
  • De gemeente zet een actie op om de kwaliteit van plasticinzameling te verhogen.